کوره صنعتی

کوره صنعتی باظرفیت های متنوع در صنعت زغال وجود دارد و فراوان ترین نوع کوره صنعتی ۲تنی میباشد وفرایند پخت این نوع کوره با کوره سنتی متفاوت است، کوره صنعتی شعله از طریق مشعل به داخل جداره ها نفوذمیکند وحرارت غیر مستقیم به بریکت میرسد ولی کوره سنتی حرارت مستقیم از طریق اتش زدن حاصل از بریکت میباشد وهمین تفاوت باعث پایین آمدن کیفیت محصول در کوره صنعتی می باشد.

مزایا

ظرفیت بالا

معایب

استهلاک بالا
کیفیت محصول پایین
متقاضی خرید محصول کم تر
نیازمند به اپراطور

سایت:

Motahedan-machin.com

کانال تلگرام:

@motahedans

فروش و مشاوره

۰۹۱۲۱۰۸۵۰۶۸

۰۹۱۲۷۶۴۸۴۶۳