کراشر (چوب خردکن)

یکی از محصولات ماشین سازی متحدان کراشر (چوب خردکن) می باشد که میتوانید با استفاده از این دستگاه انواع چوب درختان و ضایعاتی را تبدیل به خاک اره کنید